Nicosia, Cyprus
Dr Panayiotis Yiallouros
Cyprus International Institute for Environmental & Public Health